ไม่คุ้มคงไม่ทำ เทสโก้โลตัส เซ็นทรัล ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองกันแล้ว

เทสโก้โลตัส เซ็นทรัล ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองกันแล้ว

กลุ่มธุรกิจเอกชนเริ่มติดตั้งโซล่ารูฟท็อปกันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเทสโก้โลตัส บุญถาวร กลุ่มเซ็นทรัล โรงงานอุตสาหกรรมในเขตต่างๆทั่วประเทศ ฯลฯ ล่าสุด คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเผยปริมาณผลิตไฟจากผู้ผลิตไฟใช้เอง (IPS) 2,600 เมกะวัตต์โดยพบการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปทยอยเข้าระบบทุกเดือน แถมรูปแบบให้เช่าหลังคาติดตั้งโซล่ารูฟท็อปหรือ Private PPA ก็เริ่มมีมากขึ้น แย้มรัฐอาจเปิดทางสำรองไฟกฟผ.สูงกว่า 15%เพื่อรับมือ

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ล่าสุดนายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)และในฐานะโฆษกกกพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มผู้ผลิตไฟใช้เอง (IPS ) มีการผลิตไฟประมาณ 2,600 เมกะวัตต์โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นสัดส่วนจากพลังงานทดแทน 900 เมกะวัตต์โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัที่มีแนวโน้มเอกชนหันมาติดตั้งผลิตเองใช้เองมากขึ้นต่อเนื่องเพราะต้นทุนผลิตค่าไฟเฉลี่ยเหลือเพียง 3 บาท/หน่วยและคาดว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องจะทำให้ถูกลงอีกในอนาคต

” ขณะนี้มีเอกชนแจ้งขอติดตั้งเพื่อผลิตโซลาร์รูฟท็อปเฉลี่ย 4-5 เมกะวัตต์ต่อเดือนซึ่งทยอยเข้ามาต่อเนื่องเช่น กลุ่มเทสโก้โลตัส บุญถาวร กลุ่มเซ็นทรัล โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยจะติดตั้งไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ขณะเดียวกันเรายังพบว่ามีเอกชนเริ่มหันมาทำโซลาร์รูฟท็อปในรูปแบบ Private PPA หรือเป็นสัญญาระหว่างเอกชนด้วยกันที่จะให้เช่าหลังคาแล้วขายให้ในราคาถูกกว่าที่ซื้อจากการไฟฟ้าอีกด้วยซึ่งทางกกพ.ก็มีระเบียบรองรับในเรื่องนี้แล้ว ส่วนโซลาร์รูฟท็อปเสรีนั้นคงจะต้องรอนโยบายจากกระทรวงพลังงานก่อนว่าจะเปิดรับซื้อมากน้อยเพียงใด “นายวีระพลกล่าว

จากแนวโน้มที่กลุ่มผู้ผลิตไฟใช้เองจะมีเพิ่มขึ้นทำให้ขณะนี้ทราบว่าทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กำลังพิจารณาในเรื่องของปริมาณไฟฟ้าสำรองซึ่งจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า(PDP)ฉบับใหม่ว่าควรจะกำหนดสำรองไฟฟ้าของกฟผ.ให้มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่อยู่ระดับ 15% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เนื่องจากพลังงานทดแทนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงทำให้ไม่มีความมั่นคงต่อระบบโดยเฉพาะโซลาร์รูฟท็อปที่จะเดินเครื่องได้เฉพาะกลางวันที่มีแสงอาทิตย์เพียงพอ

ปัจจุบันพลังงานทดแทนมีการขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์( COD ) แล้วปริมาณ 7,542 เมกะวัตต์ ส่วนที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA ) 1,562 เมกะวัตต์ และที่มีหนังสือตอบรับซื้อไฟแล้ว 717 เมกะวัตต์คาดว่าจะทยอยเข้าในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าดังนั้นโดยรวมแล้วจะส่งผลให้พลังงานทดแทนที่จะเข้าระบบมีทั้งสิ้น 9,821 เมกะวัตต์ได้ในปี 2563 หรือคิดเป็น 58.5% ของแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก( AEDP 2015) ที่เป้าหมายผลิตไฟจากพลังงานทดแทนทั้งสิ้น 16,778 เมะกะวัตต์ในปี 2579

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า พพ.อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรีซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะมีการรับซื้อไฟเข้าระบบในอัตราที่ต่ำกว่าที่กฟผ.จำหน่าย ปริมาณที่มากกว่า 300 เมกะวัตต์โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ในช่วงเม.ย.นี้

กกพ. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่ทำหน้าที่เป็น Regulator กิจการ สาธารณูปโภคพื้นฐานในทำนองเดียวกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ที่กำกับดูแลกิจการการโทรคมนาคมสื่อสาร แต่ว่า กกพ. ไม่ได้เป็นองค์กรอิสระ เหมือน กทช. เพราะ ตามพรบ. ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็น กฎหมายจัดตั้ง กกพ. บัญัญัติว่า การดำเนินการใดๆ ขอ งกกพ. ต้องอยู่ภายใต้ “ กรอบนโยบายแห่งรัฐ”

Give a Reply