มาดูกันว่า Energy 4.0 พลังงานฐานนวัตกรรม มีอะไรบ้าง


สาระน่ารู้เรื่องพลังงาน ข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ สาระน่ารู้เรื่องพลังงานมาทำความรู้จักกับ Energy 4.0 พลังงานฐานนวัตกรรม ซึ่งจัดนำเสนอโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) คลิปวิดีโอ “Energy 4.0 พลังงานฐานนวัตกรรม” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และมองเห็นทิศทางของพลังงานยุคใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อน ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสดงแดด โซล่ารูฟท็อป พลังงานลม ฯลฯ